disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Muziekschool Amsterdam Noord behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Muziekschool Amsterdam Noord beeld of tekst te kopiëren. Het meeste beeldmateriaal wat gebruikt is op deze site valt onder het copyright van fotograaf Fokke van Saane en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

Copyright 2023 Muziekschool Amsterdam Noord