FVS_2325.jpg

Primair onderwijs

Muziek op school: onmisbaar in het lesprogramma

Muziekeducatie heeft op veel scholen voor primair onderwijs een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam Noord werken graag samen met groepsdocenten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.

Doorgaande leerlijn

De lessen in het kader van een doorgaande leerlijn worden gedurende het schooljaar afwisselend gegeven door de groepsdocent en een vakleerkracht van de muziekschool. In samenwerking en in overleg creëren de groepsleerkracht en muziekvakdocent samen hun muziekonderwijs. Je kiest uit een aantal doorgaande leerlijnen, of een combinatie daarvan. Onze doorgaande leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

Losse projecten

Er is ook de mogelijkheid om losse projecten op jouw school uit te voeren. De doorgaande leerlijnen van Muziekschool Amsterdam Noord sluiten aan op de kerndoelen en leerlijnen voor Kunstzinnige oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal.

Leerkrachttraining

In het kader van de invoering van het basispakket Kunst-en Cultuureducatie, bieden wij ondersteuning bij het vormgeven van het muziekonderwijs op uw school. Tips, workshops en coaching passend bij de onderwijskundige visie van jouw school. We spreken een traject af, dat zich richt op individuele ondersteuning of in teamverband. 

Meer weten?

ZingzOnline is een online muziekmethode gebaseerd op de succesvolle lange muziekeducatie leerlijn ‘ZingZo’ van Muziekschool Amsterdam Noord. Deze interactieve digitale muziekmethode is bedoeld voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. ZingzOnline is een lange leerlijn met samenhangende thema’s en met meerdere lijnen: zingen, spelen, componeren… en presenteren! Meer weten? klik hier.

MuziekZo! Van Muziekschool Amsterdam Noord is voor scholen die goed muziekonderwijs willen geven. Je kunt hier terecht voor meerjarige programma’s muziek, zang, instrumenten (pop en akoestisch) en muziektheater voor alle basisschoolgroepen. Door deel te nemen aan een of meer van onze lange leerlijnen wordt muziek een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van alle leerlingen. Wij bieden toegankelijke en direct te gebruiken lesprogramma’s, mét ruimte voor eigen invulling door de groepsleerkracht. Het is mogelijk (per schooljaar) over te stappen van het ene naar het andere programma. Daarnaast hebben we een aanbod van kortlopende projecten. Meer weten? klik hier

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Muziekschool Amsterdam Noord. Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.