FVS_2325.jpg

Primair onderwijs

Muziek op school: onmisbaar in het lesprogramma

Muziekeducatie heeft op veel scholen voor primair onderwijs een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam Noord werken graag samen met groepsdocenten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.