FVS_0618-solo-les-piano-baby-horizontaal.jpg

Info over aanmelden

Hoe verloopt een inschrijving?

Van inschrijven tot starten met les. 

Algemene lesvoorwaarden

In de Algemene Lesvoorwaarden vind je informatie over onder andere lesafspraken, restititutie van het lesgeld, vervanging van docent bij afwezigheid en informatie over beeld- en geluidopnamen tijdens lessen en concerten.

Hoe gaan we met elkaar om?

Muziekschool Amsterdam Noord staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam Noord lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten.

Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de muziekschool hun werk te kunnen uitvoeren. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en pesten.

Het protocol Ongewenste omgangsvormen kunt u HIER downloaden.

Onze interne contactpersonen zijn dhr. Peter Vink en mevrouw Lenie Kerkhoven.

e-mail: pvink@manoord.nl / lkerkhoven@manoord.nl

Klachtenregeling

De Muziekschool Amsterdam Noord heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling is op te vragen bij administratie per mail: info@manoord.nl.

Heb je een klacht? Je kunt je klacht invullen op het klachtenformulier. Naar aanleiding van het formulier wordt er contact met je opgenomen.

Privacy statement

Muziekschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met jouw gegevens.  Lees het na in de privacy statement.