FVS_0618.jpg

Missie en Visie

kerntaak

Muziekschool Amsterdam Noord (MAN) is in het Stadsdeel Amsterdam-Noord een basisvoorziening op het gebied van muziek- (en cultuur)educatie en partner van het stadsdeel. Ontwikkeling van het muzikaal talent is de 'core business' van MAN. Wij bieden een volledige keten van muzikale talentontwikkeling aan voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Zowel ontwikkeling 'door de kunst' als ontwikkeling 'van de kunst' zijn geborgd in onze doorlopende binnenschoolse en buitenschoolse muziek-educatietrajecten. Dit is een investering in de culturele bagage van Amsterdamse kinderen waar zijzelf en hun omgeving van kunnen genieten. Aan volwassen Amsterdammers biedt MAN muziekonderwijs aan tegen docent-kostendekkende tarieven.

missie

MAN wil zoveel mogelijk Amsterdammers uit het stadsdeel Noord, kinderen en jongeren in het bijzonder, kennis laten maken met muziek. Hierbij helpen wij het eigen muzikaal talent te ontdekken, stimuleren hen dit talent te ontwikkelen en zich muzikaal te bekwamen opdat zij daar als amateur, professional en/of toehoorder van kunnen genieten. MAN spreekt hiervoor de creatieve talenten en capaciteiten aan, maakt bewust van de eigen cultuur, maakt contact met andere culturen en leert plezier te hebben in muziek en dans. Muziekeducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De MAN realiseert dit met muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en met buitenschoolse muziekeducatie. De MAN is vernieuwend in haar vormen van muziekeducatie en het bereiken en raken van haar doelgroepen. In de activiteiten van de school vormen "samen muziek maken, samen optreden en zichtbaar zijn op diverse podia" belangrijke schakels.

visie

MAN is de aangewezen partij in het stadsdeel Amsterdam-Noord om een heldere visie te hebben op het muziekonderwijs en geeft hier met haar beleid invulling aan. De MAN zoekt naar verbindingen in het stadsdeel en werkt samen met andere organisaties, in het bijzonder met het onderwijs, collega-muziek- en muziekeducatie instellingen en culturele- en welzijnsorganisaties. Plezier hebben in actief met kunst bezig zijn draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.