Muziekles op locatie en online

Voor leerlingen en ouders

De kwaliteit van onze muziek- en danslessen is het hoogst in een live setting. Echter, om ook de continuïteit te kunnen waarborgen kan, in bijzondere situaties, een online les uitkomst bieden.

Online lessen
Muziekschool Amsterdam Noord zal zich inspannen om, in overleg met de docent, een online les aan te bieden:
- als een leerling of een ouder vanwege gezondheidssituaties noodgedwongen thuis moet blijven
- Bij corona gerelateerde situaties en verplichte quarantaine
- Bij extreme weersomstandigheden waarbij het onmogelijk is je in het verkeer te begeven

Een (ouder/verzorger van een) leerling dient op de lesdag uiterlijk om 12 uur aan te geven bij de docent dat er problemen zijn . De docent bekijkt welke oplossingen er zijn en doet daarover een voorstel naar de leerling. Bij groepslessen zal het lastiger zijn om een passende oplossing te vinden.