FVS_0311-samenspel-concert-viool-jeugd-horizontaal-wonderfulmusic.jpg

Stichting Ouders en Vrienden

Muziekschool Amsterdam Noord kent een actieve vriendenstichting. De doelstellingen van de Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Amsterdam-Noord richten zich op het mogelijk maken dat kinderen uit een gezin met een smalle beurs tóch in staat worden gesteld muziekonderwijs op de muziekschool te volgen. Dit gebeurt door ouders bij te helpen bij het aanschaffen van een muziekinstrument voor hun kind, bijvoorbeeld door een renteloze lening of een gift. Daarnaast stelt de Stichting Ouders en Vrienden de muziekschool in staat om bijzondere jeugdprojecten uit te voeren gericht op muzikale uitwisseling en kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door internationale uitwisseling en optredens, muziekprojecten, bijzondere voorstellingen en dergelijke.

inkomsten van de stichting

De Stichting Ouders en Vrienden heeft - uiteraard - geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting komen uit giften van ouders en vrienden van de muziekschool, fondsen en serviceclubs (zoals Rotary), incidentele subsidies, overige vrijwillige bijdragen en legaten. De Stichting Ouders en Vrienden heeft de zgn. ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Over legaten, mits daaraan door de erflater geen opdracht is verbonden, hoeven wij als ANBI geen erfbelasting te betalen. Een legaat moet in het algemeen belang zijn. De ANBI-status stelt eisen aan ANBI-instellingen, zoals de publicatie van onze gegevens op Internet.

Contact gegevens

Stichting Ouders en Vrienden van de Muziekschool Noord
p/a Muziekschool Noord, Alkmaarstraat 10, 1024 TT Amsterdam
ANBI-RSIN-nummer 816770177

Bestuur & beloningsbeleid
bestuur

 

beloningsbeleid bestuur

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden om niet. Er is geen sprake van salariëring of vacatiegeld. Alleen telefoon- en reiskosten worden vergoed op basis van feitelijk gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan

De stichting maakt periodiek een beleidsplan. U kunt het meest recente beleidsplan hier downloaden.

Meer informatie?

Wilt u bijdragen aan de Stichting Ouders en Vrienden en hierdoor kinderen in de gelegenheid stellen volwaardig muziekonderwijs te krijgen? Of wilt u onze stichting een legaat geven? Daar zijn we u ten zeerste dankbaar voor. Door het fiscaal vriendelijke regime van de belastingdienst voor instellingen met een Culturele ANBI-status is uw betrokkenheid financieel aantrekkelijk voor u. Neem hierover contact op met onze secretaris Carry Bomhof, tel. 020 - 494 22 98.