Privacy verklaring Muziekschool Amsterdam Noord

Stichting Muziekschool Amsterdam Noord geeft Amsterdamse kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid het plezier van (samen) muziek maken te ervaren. Onze lessen aan leerlingen geven we op de muziekschool zelf, maar ook op basisscholen en allerlei andere locaties.

Stichting Muziekschool Amsterdam Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij verwerken, verschilt per activiteit. Wij kunnen uw NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens, leeftijd, geslacht of leerdoelen verwerken. Als uw kind minderjarig is en aan onze activiteiten deelneemt, dan verwerken wij ook uw gegevens als wettelijke vertegenwoordiger. De meeste gegevens ontvangen we van u bij inschrijving voor een cursus of les. Als u dan gebruik wilt maken van de korting middeninkomen, vragen wij u ook inzage in uw inkomensgegevens. Wilt u een overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?

De verwerking van de gegevens doen wij ter uitvoering van van de overeenkomst met u of uw organisatie of onderwijsinstelling. Wij verwerken de gegevens van leerlingen/cursisten die nodig zijn voor onze dienstverlening, zoals muziekles, cursussen, workshops of een proefles. Uw gegevens gebruiken wij voor de school- en leerlingenadministratie. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om u met onze nieuwsbrief bijvoorbeeld te informeren over vervolgcursussen. Om de ontwikkeling van de leerling te volgen gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Tot slot gebruiken wij de gegevens om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en voor andere aan onze algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Stichting Muziekschool Amsterdam Noord deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat kader kunnen wij uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zoals docenten). Wij maken dan afspraken over beveiliging en vertrouwelijkheid. Persoonsgegevens (zoals een deelnemerslijst) worden uitsluitend doorgegeven buiten de EU in geval van uitwisselingsprojecten en internationale activiteiten.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Financiële gegevens worden tot zeven jaar na einde dienstverlening bewaard, gegevens in het leerlingvolgsysteem tot vijf jaar en contactgegevens tot twee jaar. Na het uitschrijven voor de nieuwsbrief wordt uw mailadres direct uit de mailinglijst gehaald; uw gegevens worden na twee maanden definitief verwijderd. Een beperkt aantal gegevens bewaren wij voor archiefdoeleinden. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Sommige gegevens worden daarna nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookiebeleid

Muziekschool Amsterdam Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Foto’s en andere beelden

Het is mogelijk dat tijdens voorstellingen, cursussen of lessen foto’s van de bezoekers of cursisten worden gemaakt. Deze kan de Muziekschool gebruiken voor informatieve en publicitaire doeleinden. De foto’s en beeldmateriaal maken wij zelf of laten wij maken. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan er verschillende mogelijkheden (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan info@manoord.nl.

Voor de verwerking van foto- en beeldmateriaal in het bijzonder, zijn uw rechten als volgt. Als u bezwaar heeft herkenbaar in beeld te worden gebracht, kunt u dat bij openbare gelegenheden (open dag, open lesweek, optreden, voorspeelavond e.d.) bij de fotograaf of filmer aangeven. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening mee te houden met uw privacy. Voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt in een besloten lessituatie wordt vooraf expliciet toestemming gevraagd; bij leerlingen jonger dan 16 jaar dienen de ouders/verzorgers deze toestemming te geven. Mocht u niet instemmen met een publicatie dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

Muziekschool Amsterdam Noord
Alkmaarstraat 10
1024 TT Amsterdam

Laatste update: 28 augustus 2018