Features Widget

Hieronder een test met de features widget:

Instrument bespelen & Zingen
wel link title maar geen link